Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

 

 

Rhagarweiniad - Mae'r Wefan hon yn gydymaith i'r llyfryn "Cerddwch Fwy" a gynhyrchwyd gan Gyngor Tref Prestatyn.

Mae cerdded y 18 taith yn ffordd bleserus o wella eich ffitrwydd a'ch iechyd. Cawsant eu dewis i gyd-fynd â'ch bywyd bob dydd, trwy ddod yn rhan o'ch patrwm bywyd arferol. Mae'r teithiau wedi eu graddio er mwyn eich
cynorthwyo i ddewis y daith fwyaf addas i chwi.

T
A
I
T
H
Taith
Lleoliad
Categori
Pellter
Miles
Amser
Minutes
1
Canolfan y Nova
1.3
18
2
1.7
34
3
3
48
4
2.5
60
5
Gerddi Pendre
Prestatyn
0.75
20
6
1.25
25
7
2.25
70
8
2.5
70
9
Saints Galltmelyd
1.5
40
10
1.75
40
11
2
45
12
2.5
55
13
Graig Park
Diserth
1.5
45
14
1.75
50
15
2.25
55
16
1.6
40
17
Y Llwybr Byr
1.25
60
18
Y Daith Hir
2.5
120

 

Wyddoch chi? Mae cerdded yn gallu....
Gwneud i chi deimlo’n dda
Rhoi mwy o ynni i chi
Eich helpu chi i gysgu’n well
Lleihau straen
Cadw eich calon yn “gryf”
Lleihau pwysedd gwaed uchel
Eich helpu chi i reoli eich pwysau

Pam cerdded?
Mae’n ffordd ddiogel a sicr tuag at iechyd a ffitrwydd
Mae’n rhoi cyfle i gyfarfod â phobl a gwneud ffrindiau newydd
Mae’n agored i bawb bron
Gallwch gerdded unrhyw le ac unrhyw amser
Nid oes angen unrhyw gyfarpar - dim ond esgidiau cerdded cyfforddus
Mae’r perygl o anafu eich hun yn fach iawn. Nid yw’n brifo!
Gallwch ddechrau yn araf, ac yna cynyddu’r ymarfer yn raddol
Mae’n hawdd. Mae am ddim


Does dim angen i chi dreulio oriau yn cerdded, mae gwneud cyn lleied â 30 munud y diwrnod o ymarfer cymedrol, fel cerdded sionc yn gwneud gwahaniaeth.

Faint o galorïau fydda i’n eu llosgi wrth gerdded?

Dyna’r cwestiwn hollbwysig os am golli pwysau!
Calorïau (amcangyfrif) caiff eu Uosgi wrth gerdded 1 milltir
Pwysau Gwastad I fyny rhiw
9st (57kg) 76 108
11st (70kg) 91 129
13st (83kg) 106 150
15st (95kg) 121 172
Mae cerdded i fyny rhiw yn llosgi 40% yn fwy na cherdded ar y gwastad.
Mae cerdded i lawr rhiw yn defnyddio 3/4 y calorïau fyddech chi’n eu llosgi wrth gerdded ar y gwastad.