Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

 

 

Lleoliad, Graig Park, Dyserth

Wedi ei leoli wrth droed Allt Y Graig, gyda’r Graig Fawr y tu cefn iddo, mae’n hawdd cyrraedd teithiau cerdded o’r man yma, teithiau sy’n dilyn lonydd gwledig gyda golygfeydd braf ar draws amrywiol diroedd, rhai cymedrol a rhai sy’n fwy anodd i’r sawl sy’n cerdded er mwyn hybu iechyd.

O gadw ar y tir gwastad, ceir lonydd gwledig a llwybrau marchogaeth, neu o ddringo ychydig mae modd cerdded at y Rhodfa o Ddiserth i Brestatyn, gyda llwybrau sy’n mynd trwy’r coed ac ar hyd y bryniau lleol. Ceir golygfeydd ardderchog o Eryri a Dyffryn Clwyd.

Teithiau cerdded gwledig hardd a hawdd cyrraedd atynt.