Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

 

 

"Ewch ati i ddilyn y ffordd at iechyd gwell gyda 18 taith
gerdded bleserus"

Mae Newid Bach yn Gam Mawr!

   

Rhowch gynnig ar y cynllun hwn er mwyn gwneud cerdded yn rhan o’ch bywyd:
I ddechrau

Wythnos 1 cerdded am ddeg munud, dwy waith y dydd, ar dri diwrnod o'r wythnos.
Wythnos 2 & 3 cerdded am 12 munud, dwy waith y dydd, ar bedwar diwrnod o'r wythnos
Wythnos 4 cerdded am 15 munud, dwy waith y dydd, ar 4 diwrnod o'r wythnos.
Week 5 - 9 cerdded am 15 munud, dwy waith y dydd, ar bedwar diwrnod o'r wythnos. Cerddwch ychydig yn gyflymach, neu, dewiswch daith sy'n tynnu i
fyny. Y nod yw mynd i gerdded ar 5 diwrnod yn yr wythnos.
Dal ati
Wythnos 10 +
anelwch at gerdded yn gyflymach , a cheisiwch gerdded i fyny allt neu fryn mwy serth sydd yn fwy o sialens i chi.

Mae'r arbenigwyr yn dweud bod "cerdded sionc" yn golygu cerdded milltir mewn 15 - 17 munud, mae cerdded yn arafach yn gerdded "hamddenol".

MAE HYN I GYD YN CYFRI!!!
GWNEWCH HYN YN RHAN O’CH BYWYD BOB DYDD!

Ychydig o help i ddechrau:
Os yw eich siwrne yn llai na milltir, cerddwch yn lle mynd yn y car - cerddwch at y siop leol neu’r blwch postio.
Gwnewch i ffwrdd â theclyn newid sianel y Teledu.
Ewch oddi ar y bws un stop yn gynt na’r arfer.
Parciwch y car ymhellach oddi wrth yr archfarchnad.
Cerddwch i fyny grisiau yn lle cymryd y lifft.
Cerddwch yn ystod eich awr ginio - cerddwch i’r parc er mwyn bwyta eich brechdannau.
 Beth am “fenthyg” ci gan ffrind a mynd am dro.
Cerddwch i’r ysgol gyda’ch plant pan mae cyfle.

Sylwch:
Os ydych yn methu cyflawni y rhaglen yn ystod unrhyw wythnos, yna fe ddylech ail-adrodd yr wythnos honno (yn hytrach nag ychwanegu at yr amser) hyd nes y byddwch yn gyfforddus i symud ymlaen.

Os nad yw'n gyfleus i chi gerdded un daith gyfan o 30 munud, yna ceisiwch gerdded am 10 munud, dair gwaith y dydd.

Ystyriwch gerdded llwybrau sy'n golygu tynnu i fyny cymedrol.