Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Prestatyn & Galltmelyd: Lleolwr Llwybrau
Teithiau Bywyd Gwyllt ar ochr bryn Prestatyn
Y mae ochr y bryn serth a choediog uwchben Prestatyn yn le poblogaidd i gerdded. Y mae digonedd o fywyd gwyllt yma mewn amrywiol math o gynefin, ac y mae hefyd nodweddion o wneuthuriad dyn ar y bryn calchfaen hwn.

Y LLWYBR BYR


Yn dilyn y gwastadeddau am 11/4 milltir / 2km a gellir ei gwblhau yn gyfforddus o fewn awr.

Cadwch i’r llwybrau sydd wedi eu dynodi gan fod gweithfeydd mwyngloddiau a chwareli serth yn ymyl.

Y DAITH HIR


2 1/2 milltir / 4 km mewn hyd, ac yn cynnwys tynnu i fyny gweddol serth i ben bryn Prestatyn. Mae’r llwybr yn llithrig mewn tywydd gwlyb ac y mae angen esgidiau cryf.
Y mae angen o leiaf dwy awr ar gyfer y daith hon.