Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

 

 

Lleoliad, Canolfan y Nova

Mae cerdded llwybrau glan y môr yn ffordd ddelfrydol o gerdded i wella iechyd. Mae'r holl lwybrau sy'n cael eu hargymell yma yn hawdd i'w dilyn, ar y gwastad, ac yn ddiogel, felly maent yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dechrau cerdded.

Mae'r Promenâd a'r traeth rhwng y Grand Hotel a Thraeth y Ffrith yn
ddelfrydol ar gyfer teithiau hunangymorth hefyd.
Er mwyn mesur cynnydd, y mae'r pellter yn raddol gynyddu, a cheir darpariaeth ar gyfer lefelau ffitrwydd unigol gyda gwahanol deithiau yn dechrau ac yn gorffen yn y man cychwyn canolog, Canolfan y Nova.

Mae'n hawdd cysylltu gyda mannau cyfarfod teithiau eraill, gan fod nifer o deithiau "cysylltiol" diddorol hefyd ar gael.

Y mae'r holl deithiau arfaethedig yn hawdd i'w dilyn, ar y gwastad, ac yn ddiogel.