Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

 

 

Lleoliad, Gerddi Pendre

W edi eu lleoli at ben uchaf Stryd Fawr Prestatyn, nesaf at dafarn y Cross Foxes, mae'r man cychwyn hwn yn arwain at nifer o amrywiol lwybrau, o'r daith gerdded drefol ar hyd llwybrau da, hyd at y ffordd untrac garreg a llwybrau cerdded penodedig. Y mae'r strydoedd wedi eu goleuo'n dda, ac mae'r teithiau hefyd yn mynd heibio llawer o siopau a mwynderau lleol, ac felly maent yn ddelfrydol i'w cynnwys fel rhan o'ch gorchwylion siopa dyddiol neu wythnosol!!

Mae nifer o deithiau amrywiol yn cychwyn oddi yma.

Click the icon for a panorama.