Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

 

 

Lleoliad, Saints Galltmelyd

Y mae amrywiaeth o lwybrau cerdded yn cychwyn o Saints, y Clwb Ffitrwydd a Iechyd, ar hyd gwahanol fathau o dir, tir cymedrol a thir sy’n sialens i’r sawl sy’n cerdded er mwyn gwella iechyd. Gellir ymuno â’r Rhodfa o Brestatyn i Ddiserth o gyfeiriad y Dwyrain, ac y mae nifer o lwybrau cyhoeddus cyswllt o amgylch a thros y bryniau lleol gan gynnwys Craig Fawr, ardal o brydferthwch naturiol eithriadol, a Choedwig yr Esgob
(Bishops Wood)

Y mae Galltmelyd ei hun yn cynnig llwybrau o ddiddordeb hanesyddol, yn cynnwys llwybrau sy’n mynd heibio Mwynfeydd Plwm Rhufeinig a Baddonau Rhufeinig. Ceir golygfeydd ardderchog o Eryri ac Arfordir y Gogledd ar hyd y teithiau hyn i gyd.

Ceir mynediad hwylus i’r Rhodfa sy’n mynd o
Brestatyn i Ddiserth