Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 1- Lleoliad, Canolfan y Nova - Categori

 
  Disgrifiad   Taith ar hyd y Promenâd. Cymedrol, addas i bawb.  
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd ardderchog o Arfordir Gogledd Cymru a'r bryniau lleol.  
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel mewn tywydd braf, angen gofal ar lanw uchel os oes gwynt.  
 
  Cyfarwyddiadau   Ewch at y Promenâd ar ochr y môr i Ganolfan y Nova, a throwch i'r dde gan ddilyn y promenâd hyd at y Grand Hotel. Trowch yn ôl - a dychwelyd ar hyd yr un llwybr gan fwynhau'r golygfeydd glan y môr.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Nova / Grand Hotel