Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 10- Lleoliad, Saints Galltmelyd - Categori

 
  Disgrifiad   Llwybr sydd yn hawdd wrth fynd a dod, yn mynd heibio mwynfeydd Plwm Rhufeinig hynafol. Peth tynnu i fyny ac i lawr cymedrol.  
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd gwych o Ddyffryn Clwyd ac Eryri.
 
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel, mae’r daith yn dilyn Rhodfa.
 
 
  Cyfarwyddiadau   Dechreuwch gerdded gan droi i’r dde wedi gadael Saints gan groesi’r ffordd fawr ar y groesfan belican. Dilynwch y llwybr sy’n mynd heibio’r siop fferyllfa ar y dde a chroesi’r Gerddi, gan droi i’r dde i fyny Brynllys ac ymuno gyda’r Rhodfa o Brestatyn i Ddiserth wrth y giât mochyn. Trowch i’r dde i gyfeiriad Diserth, gan gerdded ymlaen am tua hanner milltir nes i chi gyrraedd y bont sydd uwchben Clwb Gwledig Craig Park. Dychwelwch ar hyd yr un llwybr.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Maes Parcio / Gerddi / Fferyllfa – Cyffordd y ffordd Rhodfa Brynllys / Pont Craig Park.