Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 11- Lleoliad, Saints Galltmelyd - Categori

 
  Disgrifiad   Llwybr cylch, gyda’r llwybrau troed yn dilyn nant ac yn mynd heibio lleoliad Baddonau hynafol a phalmentydd Rhufeinig. Ychydig o dynnu i fyny ac i lawr a bryn cymedrol ar ddiwedd y daith.  
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd braf o’r bryniau lleol ac ardal o ddiddordeb hanesyddol.
 
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Cyffredinol Isel, ond nid oes palmant ar y ffordd am 300m.  
 
  Cyfarwyddiadau   Dechreuwch gerdded gan droi i’r chwith wedi gadael y Saints a cherdded i lawr y rhiw heibio’r Llew Coch i gyfeiriad Roundwood. Trowch i’r dde at lwybr y Waun (The Meadows) 50m heibio’r ficerdy. Dilynwch y llwybr sy’n dilyn y nant fach, cerddwch o amgylch y caeau chwarae, dros bont y nant, a dilyn y lôn i’r Waun (Meadows). Trowch i’r dde a dilyn y ffordd sy’n mynd i fyny i Lôn St Chads ac sydd wedyn yn ymuno gyda Rhodfa’r Tywysog. Trowch i’r dde a cherdded i fyny i gyfeiriad Ffordd Galltmelyd, gan droi i’r dde eto a cherdded ar hyd Ffordd Galltmelyd, 1km. Trowch i’r dde eto wrth yr Eglwys er mwyn dod yn ôl i’ch man cychwynnol.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Maes Parcio / Llwybr wrth y Meadows / Y Meadows a’r lôn sy’n arwain at Rhodfa’r Tywysog.