Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 12 - Lleoliad, Saints Galltmelyd - Categori

 
  Disgrifiad   Trefol, ar hyd palmentydd da – delfrydol ar gyfer tywydd anffafriol. Ychydig o dynnu i fyny ac i lawr a rhiw sy’n codi’n raddol.  
 
  Mannau o ddiddordeb   Ffordd arall o gyrraedd y siopau lleol!!
 
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel, teithiau lled drefol. Dim peryglon mawr.  
 
  Cyfarwyddiadau   Trowch i’r dde wedi i chi adael y Saints gan fynd heibio’r eglwys ar eich chwith wrth i chi gerdded i lawr y rhiw i gyfeiriad Prestatyn – dilynwch Ffordd Galltmelyd yr holl ffordd i’r cylchdro bach gyferbyn â Siop Aldi. Trowch i’r chwith ac i’r chwith eto ymhen 75m i mewn i Ffordd Isa. Ewch ymlaen am 500m nes i chi gyrraedd y gyffordd gyda Ffordd Galltmelyd, yna gallwch ddychwelyd ar hyd eich llwybr gwreiddiol i’r man cychwynnol.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Maes Parcio/ gyferbyn â’r Eglwys, / gerddi ger Siop Aldi / Cyffordd Rhodfa’r Tywysog.