Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 13- Lleoliad, Graig Park, Dyserth - Categori

 
  Disgrifiad   Llwybrau gwledig ar hyd rhodfa. Lonydd gwlad tawel a llwybrau troed. Ychydig o dynnu i fyny ac i lawr a rhiwiau cymedrol.  
 
  Mannau o ddiddordeb   Taith wledig braf yn mynd heibio lleoliad hen gastell Diserth.  
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel, y llwybrau yn llithrig ar ôl glaw – y mae o berygl angen esgidiau addas.
 
 
  Cyfarwyddiadau   Cerddwch i’r dde wrth i chi adael y maes parcio a dringo i fyny’r rhiw fach hyd at bont y rheilffordd. Ewch i fyny at y Rhodfa ac ar y bont. Dilynwch y rhodfa tuag at Diserth nes y gwelwch bont uwch eich pen. Trowch i’r chwith i fyny Grisiau Lôn y Pandy. Cerddwch i fyny’r lôn, fe welwch leoliad yr hen gastell a’r chwarel ar eich chwith, ewch ymlaen nes i chi ddod at gyffordd y ffordd. Trowch i’r chwith a chroesi i faes parcio Graig Park. Ewch trwy’r giât gan droi i’r cae /ochr y bryn ar eich chwith, a dilynwch y gwrych sy’n tyfu’n gyfochrog â’r ffordd ar eich ochr chwith. Cerddwch am 200m nes i chi gyfarfod â’r llwybr gan ddychwelyd trwy’r coed at bont y rheilffordd a’ch man cychwyn.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Maes Parcio / Pont/ Cyffordd Lôn y Pandy.