Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 14- Lleoliad, Graig Park, Dyserth - Categori

 
  Disgrifiad   Teithiau cerdded cylch ar hyd rhodfa, ffyrdd gwledig tawel, a phalmentydd / llwybrau cerdded. Ychydig o dynnu i fyny ac i lawr a rhiw gymedrol.
 
 
  Mannau o ddiddordeb   Llwybr gwledig braf.  
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel, llwybrau yn llithrig wedi glaw – angen esgidiau addas
 
 
  Cyfarwyddiadau   Dechreuwch gerdded i’r dde wedi i chi adael y maes parcio a dringo’r rhiw hyd at bont y rheilffordd. Ymunwch â’r rhodfa a sefyll ar y bont. Dilynwch y rhodfa i gyfeiriad Diserth nes i chi weld pont uwch eich pen. Trowch i’r chwith i fyny’r grisiau i Lôn y Pandy. Trowch i’r chwith ac ewch dros y bont i lawr y lôn am 100m a throi i’r dde i rhan isaf Diserth. Trowch i’r dde, cerddwch ar hyd y palmant hyd at gyffordd Ffordd Rhuddlan, ac yna trowch i fyny unwaith eto tuag at Graig Park.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Maes parcio / Pont / Lôn y Pandy / Lôn y Domen Cyffordd Diserth isaf / Rhan isaf Diserth.