Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 15- Lleoliad, Graig Park, Dyserth - Categori

 
  Disgrifiad   Teithiau cerdded gwledig ar hyd rhodfa. Gwastad.  
 
  Mannau o ddiddordeb   Llwybr gwledig braf: delfrydol ar gyfer profi ffitrwydd.
 
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel
 
 
  Cyfarwyddiadau   Trowch i’r dde wrth gerdded o’r maes parcio, ewch i fyny’r rhiw tuag at bont y rheilffordd, ymunwch â’r rhodfa a cherdded i gyfeiriad Prestatyn nes i chi gyrraedd Canolfan Clwb Golff Melyd, trowch at yn ôl a dychwelyd ar hyd yr un llwybr.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd