Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 3 - Lleoliad, Canolfan y Nova - Categori
 
  Disgrifiad   Taith ar hyd y Promenâd a'r traeth. Cymedrol, ychydig yn bantiog.  
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd gwych o Ogledd Cymru, yr arfordir a'r bryniau lleol.  
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel mewn tywydd da, y traeth heb fod yn ddelfrydol ar lanw uchel. Tir anwastad ar y tywod. Cymryd y llwybr isaf er mwyn osgoi'r grwynau.
 
 
  Cyfarwyddiadau   Ewch at y promenâd ar ochr y môr i Ganolfan y Nova, trowch i'r chwith gan ddilyn y promenâd i Draeth y Ffrith, ewch oddi ar y promenâd, i lawr y llithrfa i'r traeth a dychwelyd tuag at Ganolfan y Nova.   Ail-ymunwch gyda'r promenâd i ddychwelyd
at y Nova.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Nova / Grand Hotel / Arwydd Llwybr Troed