Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 4 - Lleoliad, Canolfan y Nova - Categori

 
  Disgrifiad   Taith gerdded ar hyd y Promenâd a'r twyni tywod, cymedrol, ychydig yn bantiog.
 
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd o arfordir y Gogledd a'r bryniau lleol.  
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel mewn tywydd da, y traeth heb fod yn ddelfrydol ar lanw uchel! Tir anwastad ar y tywod. Angen osgoi grwynau ar y traeth, a gofal yn y twyni tywod.
 
 
  Cyfarwyddiadau   Ewch at y promenâd ar ochr y môr i Ganolfan y Nova gan droi i'r dde a dilyn y promenâd tuag at y Grand Hotel. Ewch heibio'r gwesty i lawr i'r traeth, gan gymryd y llwybr trwy'r twyni tywod tuag at y cwrs golff. Dilynwch y llwybrau llai trwy'r twyni wrth ochr y cwrs golff. Trowch yn ôl wedi i chi gyrraedd man sydd bron gyferbyn â'r clwb golff, a dychwelyd ar hyd yr un llwybr, neu groesi'r twyni'n ôl i'r promenâd. Dilynwch y promenâd yn ôl i'r man cychwyn. Nid yw'r daith yn ddelfrydol os am gadw cofnod manwl o bellter, gan fod sawl amrywiad. Ond mae'n ffordd ddewisol dymunol i'r promenâd.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Nova / Grand Hotel / Arwydd Llwybr Troed / Twyni