Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 6 - Lleoliad, Gerddi Pendre - Categori

 
  Disgrifiad   Taith gerdded drefol trwy ardal breswyl ddymunol, cymedrol, ychydig o dynnu i fyny ac i lawr gyda rhiw raddol.
 
 
  Mannau o ddiddordeb   Pwll hwyiaid Melin y Nant a golygfeydd o lethr y bryn lleol.
 
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel, ond mae angen gofal wrth groesi'r ffordd.  
 
  Cyfarwyddiadau   Dechrau cerdded wrth groesi Ffordd Gronant i ochr y Stryd Fawr, troi i'r dde tuag at Gronant, a mynd heibio'r Clwb Tenis. Parhau hyd nes i chi gyrraedd cyffordd Ffordd Llys Nant. Troi i'r chwith ar hyd Ffordd Llys Nant, ac yna i'r chwith eto i fyny Rhodfa Clwyd gyferbyn ag Ysgol Bodnant, gan ail-ymuno gyda Ffordd Gronant. Troi i'r dde tuag at y Stryd Fawr a'r man cychwyn.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Gerddi / Cyffordd Ffordd Llys Nant / Ysgol y ffordd Bodnant