Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 7- Lleoliad, Gerddi Pendre - Categori

 
  Disgrifiad   Taith gylch yn cynnig dewis o bellter trwy ardaloedd preswyl dymunol, yn dringo i edrych i lawr ar Prestatyn a'r arfordir. Tynnu i fyny ac i lawr cymedrol, a rhiw raddol gymedrol.
 
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd o'r bryniau lleol, odynau calch, ac Eryri, y Gogarth, a’r môr yn y pellter.
 
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Isel ond mae angen gofal wrth groesi'r ffordd. Mewn rhai mannau nid oes dim neu fawr ddim palmant ac mae angen mynd i fyny ac i lawr stepiau. Angen gofal wrth groesi'r cwrs golff - edrychwch i'r chwith.
 
 
  Cyfarwyddiadau   Dechreuwch gerdded wrth droi i'r chwith i fyny Fforddlas gan ddringo'n gyson hyd at gyffordd Ffordd Bishops Wood, a throi i'r dde gan ddilyn y ffordd heibio ffordd Gwaenysgor, a cherdded i gyfeiriad Galltmelyd. Trowch i'r dde i lawr y stepiau i Rhodfa Chatsworth , a cherdded i lawr i ran uchaf y Stryd Fawr, a dychwelyd i'r Gerddi.
 
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Cyffordd Ffordd Bishops Wood / stepiau yn arwain i'r Avenue/ stepiau wrth y Cwrs Golff / Clwb Golff Galltmelyd/ llwybrau'n cyfarfod wrth bont.