Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 8- Lleoliad, Gerddi Pendre - Categori

 
  Disgrifiad   Taith gylch yn cynnig dewis o bellter trwy ardaloedd preswyl dymunol, yn dringo i edrych i lawr ar Brestatyn a'r Arfordir, gyda gwaith tynnu i fyny ac i lawr cymedrol a rhiw raddol.
 
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd o arfordir y Gogledd a'r bryniau lleol.