Cartref
Rhagarweiniad
Canolfan y Nova
Taith 1
Taith 2
Taith 3
Taith 4

Gerddi Pendre
Taith 5
Taith 6
Taith 7
Taith 8

Saints Galltmelyd
Taith 9
Taith 10
Taith 11
Taith 12

Graig Park, Dyserth
Taith 13
Taith 14
Taith 15
Taith 16
2 more Walks plus       routefinder

Panoramâu
Questionnaire
Forum
Useful Information

 

Key
Ffordd
Coed
Lleoliad Rhufeinig
Rheilffordd
Eglwys
Adeilad
Llwybr rheilffordd
na ddefnyddir bellach

 

Taith 9- Lleoliad, Saints Galltmelyd - Categori

 
  Disgrifiad   Rhodfa gyda golygfeydd a llwybrau trwy goed, yn tynnu i fyny ac i lawr ychydig, gyda rhiw gymedrol yn codi’n raddol.
 
 
  Mannau o ddiddordeb   Golygfeydd ardderchog dros y cwrs Golff a’r arfordir, llwybr coed hanesyddol.  
 
  Asesiad cyffredinol o berygl   Gall y llwybr coed fod yn fwdlyd ar brydiau wedi glaw – nid yw’n ddoeth cerdded heb esgidiau pwrpasol dan y fath amodau. Angen gofal wrth groesi’r Clwb Golff – peli golff yn hedfan yn isel.  
 
  Cyfarwyddiadau   Cerddwch allan o dir Saints, a chroesi’r brif ffordd wrth y groesfan belican. Ewch ar hyd y llwybr sy’n mynd heibio’r siop fferyllydd ar yr ochr dde ac ar draws y Gerddi, gan droi i’r dde i fyny Brynllys West ac ymuno gyda’r Rhodfa o Brestatyn i Ddiserth wrth y giât mochyn. Trowch i gyfeiriad Prestatyn gan gerdded yn gyfochrog â’r Cwrs Golff. Wedi cyrraedd canolfan y clwb, trowch i’r dde ar draws y ffordd deg, gan gofio cadw at y rheolau, a dilynwch y llwybr sy’n mynd ar i fyny i gyfeiriad Coedwig yr Esgob. Ewch i fyny’r grisiau i’r goedwig ( mae’r llwybr uchaf yn ymuno gyda Ffordd Bishops Wood). Dilynwch y llwybr trwy’r coed ( gan fwynhau’r golygfeydd) am oddeutu 600m. Ar ddiwedd y Coed, dilynwch y ffordd garreg a throwch at i lawr gan groesi’r ail gae trwy’r giât mochyn. Bydd hyn yn dod a chi’n ôl i’ch man cychwynnol ar y rhodfa. Dychwelwch ar hyd yr un llwybr i man dechrau eich taith.  
 
  Yn helpu dangos y ffordd   Maes parcio / Gerddi / Fferyllfa – Cyffordd Rhodfa Bryn Llys / Clwb Golff.